PPS är en del av Greenology Concept – för en klimateffektiv produktutveckling

2022-05-25
Axjo PPS Konceptbild Final Meddekal Alt Midres Event

Med ett brett produktsortiment inom materialhantering och logistik ser PPS stora möjligheter att utvecklas med Greenology Concept. Axjo’s långa erfarenhet och stora kunskap av produktutveckling med återvunna material blir ett naturligt steg i PPS erbjudande och strategiska utveckling mot en mer hållbar framtid.

Ett produktsortiment som blir avgörande i det stora hela kräver system för en hållbar process och som en del av Axjo-gruppen finns stora utvecklingsmöjligheter för PPS produktutveckling. I snart ett decennium har Axjo jobbat med utveckling av hållbara material av återvunna råvaror och smarta produktionslösningar som ständigt driver hållbarhetsutvecklingen framåt.
Genom innovation, hållbarhet, effektivitet och sluten återvinning är Greenology Concept ett kliv i rätt riktning för ett förbättrat hållbarhetsarbete och ett minskat klimatavtryck, såväl långsiktigt som kortsiktigt. PPS produktion är nu placerad i Axjos nya klimateffektiva lokaler i Gislaved, Småland, som tack vare expansionen ger möjlighet till stor produktionskapacitet och ytterligare tillväxt. Allt högre krav ställs på hållbara processer och flöden och en produktutveckling med återvunna material ska vara en självklarhet. Genom hållbarhetskonceptet Greenology kan PPS minska klimatavtrycket i sin produktutveckling och skapa en mer hållbar och cirkulär produktion.
Många kunder efterfrågar idag ett kretslopp, ett cirkulärt retursystem för en effektivare och mer hållbar hantering av förbrukade produkter. Genom återanvändning kan PPS nå en klimatsmart lösning och värna om miljön. Istället för att kassera trasiga backar och bidra till rent resursslöseri ska backarna tas om hand, återvinnas och ersättas med nya i ett slutet retursystem. Genom Greenology kan PPS ta plaståtervinningen till en ny nivå och bistå sina kunder att ta vara på produkter som redan har förbrukat sin livscykel och erbjuda innovativt hållbara produkter med hänsyn till miljön. En helhetslösning för ett cirkulärt arbetssätt som förbättrar såväl arbetsmiljön och ger kunderna mer tid, samtidigt som det bidrar till
minskad miljöpåverkan.

 

För mer information kontakta:
Mats Rabe, CSO
mats.rabe@pps.se


Dijana Bjelovuk, Customer Service / Sales
dijana.bjelovuk@axjo.com