3071 72 73

Förrådsbackar

En serie praktiska, stapelbara plockbackar som följer gällande industristandard. Backarna är svenskproducerade och samstaplar med andra, på marknaden förekommande, modeller. En del av detta sortiment finns med tillbehör – långsgående avdelare.