PPS Greenology

2023-11-03
PPS Konceptbild Produkter

PPS lådor är gjorda av 100% återvunnet material, Greenology Materials, och har exakt samma eller i många fall bättre egenskaper än nyvara. ♻️

Produktion sker i egen fabrik i Sverige, vilket gör att vi själva kan anpassa materialblandningen efter användningsområde för produkterna. Vi arbetar med stora återtag av återvunna material –
både PCR (Post Consumer Recycled) samt PIR (Post Industrial Recycled), där vi i egen process omarbetar de återvunna materialet till fullvärdiga polymerer som används till nya produkter. Genom eget labb, Greenology Tech Center, kontrolleras materialet. Dess egenskaper och kemiska sammansättning verifieras, samt frånvaro/kontroll av tungmetaller utförs.

Greenology Materials ger upp till 78% lägre CO2-avtryck jämfört med nyvara av samma polymer.
Detta ger både er och era kunder fördelar när det gäller att minska koldioxidavtrycket genom hela värdekedjan, samtidigt som det minimerar er miljöpåverkan 💚