Vision och värdering

Genom att låta innovation, effektivitet och hållbarhet genomsyra vårt sätt att arbeta lägger vi grunden till vårt kontinuerliga förbättringsarbete samtidigt som vi skapar möjligheter till kundprojekt som genererar både mervärde och miljöoptimerade lösningar. Med kontroll över produktion, verktyg och råvara kan vi på PPS skapa klimatsmarta produktlösningar för materialhantering och erbjuda våra kunder produkter med enorm CO₂-besparing i en cirkulär process.

PPS Axjo Group Illustration PPS Svart

Innovation

Med innovation som en röd tråd genom hela verksamheten kan vi erbjuda lösningar som ger fördelar på alla nivåer. En produktlösning utvecklad av PPS är designad och utvecklad för att möta dina behov både nu och i framtiden.
På PPS strävar vi efter en cirkulär affärsmodell. Genom tillämpning av ett Closed loop-system, där förbrukade backar återvinns och blir CO₂-certifierade material som kan användas vid tillverkning av nya produkter, kan vi förlänga våra produkters livslängd i cirkulära processer. Genom innovation kan vi ge plast ett andra liv. Användning av återvunnet material skapar inte bara klimatsmarta produkter, vi genererar ekonomiska fördelar eftersom återvunnet material inte behöver bearbetas i samma utsträckning som nyråvara. Med hjälp av våra egna compounds kan vi anpassa material för att uppnå bästa möjliga resultat, inte bara ur teknisk synvinkel utan även vad gäller vad som är bäst för att säkerställa en hållbar framtid.

Bakgrund Hall1

Effektivitet

För att kunna skapa ett mer hållbart samhälle måste vi våga utmana. Det handlar om att driva utvecklingen framåt och hitta nya sätt att ge produkter nytt liv. Vi lever i en värld med krav på effektivitet och materialhantering är ett betydande nyckelelement som ingår i tillverkningsprocessen. Idag efterfrågar många kunder ett cirkulärt system för en effektivare och mer hållbar hantering av förbrukade produkter. Genom återanvändning av trasiga och förbrukade backar kan vi nå en klimatsmart lösning och återvinna och ersätta förbrukade backar med nya i ett slutet retursystem. Med Greenology® Concept kan vi på PPS ta plaståtervinningen till en ny nivå och hjälpa våra kunder att ta vara på produkter som redan har förbrukat sin livscykel och erbjuda innovativt hållbara produkter med hänsyn till miljön. En helhetslösning för ett cirkulärt arbetssätt som förbättrar både arbetsmiljö och ger våra kunder mer tid, samtidigt som vi bidrar till minskad miljöpåverkan.

Blad

Hållbarhet

Ett produktsortiment för effektiv hantering och lagring kräver system för en hållbar process. Vikten av att skapa hållbara produktionskedjor i cirkulära processer har en ökad efterfrågan och kommer i framtiden vara ett krav snarare än en vision. Genom att låta hållbarhet prägla vår verksamhet i alla led skapar vi lösningar med enorm CO₂-besparing. Optimerade lokaler med energieffektiv tillverkningsutrustning och fokus på smarta flöden och innovativa produktionsmetoder bidrar till en klimateffektiv tillverkning och ett minimerat resursslöseri. Tack vare den nya anläggningens solenergisystem kan vi tillverka produkter med grön el samtidigt som modern arkitektur och teknik generar en mer hållbar och klimatsmart produktionsprocess. Att använda återvunnet material som ersättare till nyråvara i sin produktutveckling är ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan i produktionen. Hållbarhetskonceptet Greenology® Concept innebär att vi på PPS kan erbjuda helhetslösningar i slutet kretslopp för att hjälpa våra kunder till en cirkulär produktion. Genom samarbete med kunden kan vi ta tillvara på förbrukade resurser och återföra dem i produktionskedjan som återvunnet material och nya produkter samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling och ett klimatsmart retursystem.