Eurobin

EuroBin

En serie transport- och förvaringslådor i gällande standardmått som används i de flesta större lagersystem.